Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het is van groot belang duurzaam om te gaan met het milieu. De plaatmaterialen die Van Laerehout aanbiedt zijn veelal minder belastend voor het milieu. Hoe dunner de dikte van het hout des te groter is het oppervlak dat bekleed kan worden. Uit één kubieke meter rondhout wordt ongeveer 800 vierkante meter fineer geproduceerd. Bij de productie van halffabricaten wordt het rondhout optimaal benut. Door gebruik te maken van kortere en smallere delen stijgt het rendement, hierdoor is er minder behoefte aan de grondstof hout. Schaafsel, reststukken en afkeurhout dat bij dit proces in het land van oorsprong beschikbaar komt wordt ter plaatse als groene energie gebruikt. Transport van bewerkt en foutvrij hout leidt direct tot een besparing van circa 30% op brandstof. Momenteel is ca. 60% van de voorraad FSC en of PEFC gecertificeerd.

Over FSC

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.

Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden en hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren.

Van Laere hout BV is FSC gecertificeerd. SKH-FSC-COC-000054-N

Kijk voor meer informatie op: www.fsc.nl
Bekijk FSC certificaat Van Laere hout BV >>

Over PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC is het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Momenteel is wereldwijd 10% van het bos gecertificeerd.

PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Elk land vraagt een eigen benadering van het onderwerp duurzaam bosbeheer. Bij PEFC ontwikkelt daarom elk land zijn eigen criteria die voldoen aan de lokale omstandigheden. De Sustainability Benchmark van PEFC waarborgt dat deze nationale criteria voldoen aan de internationale geaccepteerde eisen.

Van Laere hout BV is PEFC gecertificeerd. SKH-PEFC-COC-5042-H

Kijk voor meer informatie op: www.pefcnederland.nl
Bekijk PEFC certificaat Van Laere hout BV >>