Breeam en Leed

Breeam en Leed

BREEAM is een certificering gericht op duurzaamheid bij vier levensfases van een gebouw: de ruwbouw, de interieurafwerking, het gebruik en de sloop. De certificering kan zowel van toepassing zijn op de nieuwbouw als de renovatie van bestaande gebouwen. Een BREEAM certificaat is te behalen in vijf verschillende classificeringen: hoe hoger de gradatie, hoe duurzamer het gebouw is:

★★★★★ outstanding

★★★★ excellent

★★★ very good

★★ good

★ pass

De score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: Management (15%), Synergie (16%), Bronnen (20%), Ruimtelijke Ontwikkeling (18%), Welzijn & Welvaart (17%) en Gebiedsklimaat (14%). De totaalscore wordt uitgedrukt in sterren.

Het doel van BREEAM is om nieuwe gebouwen zoveel mogelijk circulair te bouwen en bestaande gebouwen aan te passen aan de huidige duurzaamheidsnormen. De voordelen voor de opdrachtgever van een BREEAM gecertificeerd gebouw zijn onder andere een hogere vastgoedwaarde en er kan een beroep gedaan worden op Milieu-Investeringsaftrek. Plaatmateriaal voor het interieurgebruik is voor BREEAM certificering alleen van belang bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen. Hierbij wordt gelet op drie facetten, namelijk: luchtkwaliteit als gevolg van formaldehyde-uitstoot, herkomst van de toegepaste materialen uit duurzaam beheerde bossen en het gebruik van secundair (gerecycled) materiaal. Specifiek betekent dit dat plaatmateriaal met een formaldehyde emissienorm van E1 of lager en FSC- of PEFC-certificering voldoet aan de eisen die BREEAM stelt.

Leed

Leadership in Energy and Environmental Design. Dit is de Amerikaanse variant op het BREEAM certificaat. Een paar nuanceverschillen zijn er echter wel. LEED toetst andere aspecten zoals het (bouw)proces, de locatie, transport, materialen en de herkomst daarvan, waterefficiency, energie en klimaat, ecosysteem, binnenklimaat, innovatie en regionale wetgeving. Primair is LEED gericht op nieuwe gebouwen maar ook bestaande bouw kan hiermee geconfronteerd worden. Aan gebouwen wordt een waardering gehangen bijv. Bronze, Silver, Normal, Gold of Platinum. Dit wordt gedaan op basis van waardering per aspect. Op basis van deze waardering worden cijfers gegeven en de classificering bepaald. Met deze waardering kunnen duurzame gebouwen worden ontwikkeld en met elkaar worden vergeleken. Om op het gebied van het interieur, met het oog op plaatmateriaal, punten te behalen voor een LEED-certificering moet plaatmateriaal voldoen aan twee factoren. Het materiaal moet gewonnen zijn uit duurzaam beheerde bossen, specifiek PEFC- of FSC gecertificeerd. Daarnaast mag er een minimale hoeveelheid formaldehyde toegevoegd zijn aan het product, waardoor NAF-plaatmateriaal (No Added Formaldehyde) geschikt is voor de toepassing in LEED-projecten.