Vochtwering

Vochtwering

Om een lange levensduur van materialen na te streven in specifieke klimaatomstandigheden worden materialen dermate gemodificeerd en verlijmd, dat deze zo vocht- en schimmelwerende eigenschappen krijgen. Dit zorgt ervoor dat vocht niet in het materiaal kan doordringen waardoor en geen voedingsbodem ontstaat voor schimmels. Daarnaast zal de werking van materiaal zoals spanningen en zwelling tot een minimum beperkt zijn.

Voorbeelden van verlijmingen c.q. normen van materialen met een vochtwerende eigenschappen zijn V100, V313, P3, P4 IF20 of WBP. Deze materialen zijn toepasbaar voor interieurtoepassingen in ruimtes met een relatief hoge luchtvochtigheid (65-80%) en zijn bestendig tegen kortdurige blootstelling aan water. Materialen met een dergelijke verlijming of normering zullen onder deze omstandigheden niet delamineren of minimaal vervormen. Plaatmaterialen zonder deze vochtwerende eigenschappen zijn enkel geschikt voor toepassing in droge ruimtes met een relatieve luchtvochtigheid lager dan 65%.

Homogene materialen zoals MDF en spaanplaat met vochtwerende eigenschappen zijn veelal herkenbaar aan de groene kleur van het materiaal. Echter wordt de toevoeging van kleurstoffen steeds meer tot een minimum beperkt waarbij enkel de kern of zelfs geen kleurstoffen zijn toegevoegd. Dit wordt gedaan vanuit een duurzaamheidoogpunt om het gebruik van grondstoffen terug te dringen.

Waterbestendig
Naast vocht- en schimmelwerend plaatmateriaal is er ook waterbestendig materiaal verkrijgbaar. Een voorbeeld hiervan is MDF exterieur of Tricoya MDF. Deze materialen zijn geschikt voor interieur- en exterieurtoepassing en zijn bestendig tegen direct contact met water. Vanzelfsprekend zijn deze materialen tevens geschikt voor toepassingen in binnenruimtes met een relatief hoge luchtvochtigheid van 80% of hoger.